تبلیغات
salam - پایان نامه (پرتوپزشکی)

سریال زنان سرسخت سریال زنان سرسخت
سریالی بسیار ریبا در ژانر درام و کمدی. برنده ۳ جایزه golden globe
تکنیکهای تست‌زنی در کنکور
آموزش ویدیوئی کشف گزینه صحیح
(مهندسی معکوس)
X
تبلیغات در بلاگ اسکای
 
یکشنبه 13 فروردین 1385
ارائه روشی برای تصحیح پراکندگی در تصویربرداری با دوربین گاما

ارائه روشی برای تصحیح پراکندگی با تعیین پهنای مناسب پنجره انرژی در تصویربرداری با دوربین گاما/نصرالله جباری؛ به راهنمایی: حسین رجبی؛ استاد مشاور: حسن فیروزآبادی.


114صفحه، تصویر، جدول، نمودار
پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی، 1381.
کتابشناسی دارد
وضعیت پایان نامه : دفاع شده - تاریخ دفاع: 1381
به زبان فارسی؛ چکیده به زبان فارسی، انگلیسی
علوم پزشکی - فیزیک پزشکی

کلید واژه : پنجره انرژی / دوربین گاما / تصحیح پراکندگی / تفکیک انرژی / فوتون / تصویربرداری /

کلید واژه معادل لاتین : Energy window / Gamma camera / Scatter correction / Energy resolution / Photon / Imaging /

چکیده : هدف اصلی تصویربرداری پزشکی هسته ای مطالعه عملکرد اندامها و بافتهای بدن می باشد. ثبت پرتوهای پراکنده یکی از مهمترین منابع ایجاد خطا در سیستم های تصویربرداری پزشکی هسته ای می باشد.وقتی فوتونی در اثر پدیده کمپتون پراکنده می شود انرژی آن کاهش یافته و مسیر اولیه آن تغییر می کند. کاهش در انرژی، می تواند برای تشخیص فوتونهای پراکنده را محدود نمود.بنابراین با بکارگیری یک پنجره انرژی مناسب می توان ثبت فوتونهای پراکنده را محدود نمود. در اغلب سیستمهای دوربین گامای کریستالهای ‏‏NaI(TI)‏ بعنوان آشکارساز مورد استفاده قرار می گیرد.

هدف اصلی در این تحقیق ، تعیین پهنای مناسب پنجره انرژی به منظور کاهش در ثبت پرتوهای پراکنده در حین تصویربرداری و برآورد کسرپراکندگی در پنجره انرژی پیشنهادی است.دراین تحقیق از اطلاعات طیف انرژی برای این منظور استفاده شده است. در اینجا طیف انرژی از طریق دوربین دیجیتالی بدست آمد. دو نرم افزار پردازشی برای آنالیز طیف انرژی مورد استفاده قرار گرفت.در این تحقیق مشخص شد که پراکندگی پرتوها ناشی از پدیده تجمع پالس در سمت بالای فوتوپیک ناچیز می باشد. بنابراین مهمترین مشکل در تعیین پنجره انرژی مناسب برای تصویربرداری یافتن پائین ترین انرژی آن می باشد.


 
دوشنبه 22 اسفند 1384
تاثیر اجرای برنامه کنترل کیفی دوربین گاما بر روی کیفیت تصاویر

بررسی تاثیر اجرای برنامه کنترل کیفی دوربین گاما بر روی کیفیت تصاویر و دوز دریافتی بیمار و پرتوکاران در پزشکی هسته‌ای/ مهدی هاشمی‌دیزجی؛ به راهنمایی: علی‌اکبر شرفی.


111 صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه
پایان نامه (کارشناسی ارشد) -- دانشگاه تربیت مدرس، 1376
علوم پزشکی. 337880 - فیزیک پزشکی
خلاصه به : فارسی و انگلیسی

کلید واژه : بیمار / پرتوکار (پرسنل تصویربرداری پزشکی هسته‌ای) / پزشکی هسته‌ای / پرتو گاما / پرتوسنجی / دوربین گاما / کنترل کیفیت / تصویر /

کلید واژه معادل لاتین : Patient / Nuclear medicine / Gamma ray / Radiometry / Gamma camera / Quality control / Image /

چکیده : در تصویربرداری پزشکی هسته‌ای با دوربین گاما، با توجه به استفاده از مواد پرتوزا، برای تهیه تصاویر آناتومیک و یا اطلاعات فیزیولوژیک از اعضاء بدن لازم است که سیستم تصویربردار کاملا در شرایط بهینه و مطلوب باشد. در غیر اینصورت کیفیت تصاویر بدست آمده مطلوب نخواهد بود و این امر علاوه بر عدم تشخیص صحیح بیماری و پرتوگیری بی‌مورد بیمار، پرتوکاران و افراد جامعه، سبب به هدر رفتن مقادیر زیادی انرژی و مواد اولیه می‌شود. با اجرای برنامه کنترل کیفی دوربینهای گاما اطمینان از شرایط بهینهء کار دستگاه، استفادهء بهینه از مواد پرتوزای تزریقی به بیمار داشتن تصویری با کیفیت بالا و کاهش پرتوگیری بیمار، پرتوکاران و مردم جامعه حاصل خواهد شد. در این مقاله برای نمایش ارزش کنترل کیفی دوربین گاما، اندازه‌گیری‌های استاندارد NEMA بر روی سه دستگاه دوربین گاما انجام گرفته و نتایج حاصل با ارقام ارائه شده توسط کارخانه سازنده مقایسه گشته و تاثیر کنترل کیفی بر روی دوز دریافتی بیمار و پرتوکار مورد بررسی قرار گرفته است .

 


 
دوشنبه 1 اسفند 1384
بررسی شرایط سیستم تصویربرداری دوربین گاما

بررسی شرایط سیستم تصویربرداری دوربین گاما و بهینه‌سازی کیفیت تصویر آن در پزشکی هسته‌ای/ اکبر علی‌اصغرزاده؛ به راهنمایی: ارسلان وکیلی.


139 صفحه،تصویر،جدول،نمودار،کتابنامه
پایان نامه (کارشناسی‌ارشد) -- دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 1373
علوم پزشکی. 337880 - فیزیک پزشکی

کلید واژه : وسایل تصویربرداری / دوربین سنتیلاسیون / بهینه‌سازی / کنترل کیفیت / تصویربرداری(پزشکی) / دوربین گاما / پزشکی هسته‌ای / فانتوم مایع / فانتوم میله‌ای /

کلید واژه معادل لاتین : Imaging devices / Scintillation camera / Optimization / Quality control / Imaging / Gamma camera / Nuclear medicine / Flood phantom / Bar phantom

چکیده : پیشرفت وسایل تصویربرداری پزشکی هسته‌ای سبب بهبود عمده‌ای در کیفیت تصاویر اعضای بدن، و در نتیجه تشخیص پزشکی بهتر، طی سالهای اخیر شده است . برای به حداکثررساندن ارزش مطالعات پزشکی هسته‌یا کیفیت تصاویر باید در بالاترین سطح نگه داشته شود. کیفیت تصویر مفهومی است که با اندازه‌گیری پارامترهای فیزیکی همچون یکنواختی، قدرت تفکیک انرژی، حساسیت و زمان مرگ مشخص می‌شود. برای بالابردن کیفیت تصاویر پارامترهای فوق باید در بالاترین حد ممکن باشد ولی در اثر عوامل مختلفی مقدار این پارامترها تغییر کرده و در نتیجه کیفیت تصویر پایین می‌آید. برای آگاهی و اندازه‌گیری از تغییراتی که ایجاد می‌شود احتیاج به برنامه منظمی است که برنامه کنترل کیفی نامیده می‌شود. این برنامه شامل آزمایشهایی است که بطور معمول برای ارزیابی و نشان‌دادن عملکرد سیستم تصویربرداری انجام می‌شود و هدف آن اجازه‌دادن به استفاده‌کننده برای آشکارکردن مشکلات سیستم در کمترین زمان ممکن می‌باشد. آزمایشات در دو قسمت کنترل کیفی و بهینه‌سازی بر روی سیستم دوربین سنتیلاسیون (مدل Digcamera 480m) که در مؤسسه پزشکی هسته‌ای بیمارستان شریعتی تهران مورد استفاده قرار می‌گیرد انجام شده است و برای اجرای آزمایشات کنترل کیفی دو نوع فن توم با استفاده از طرح استاندارد به نامهای فن توم مایع یکنواخت (Flood phantom) و فن توم میله‌ای (Bar phantom) برای اولین بار در ایران ساخته شد. در قسمت کنترل کیفی نتایج بدست آمده نشاندهنده کاهش قابل توجهی در مقدار یکنواختی، حساسیت و قدرت تفکیک فضایی ذاتی سیستم بود که به ترتیب یکنواختی به مقدار 2ˆ7 درصد، حساسیت به مقدار 53cpm/ ci و قدرت تفکیک فضایی ذاتی به مقدار 2 میلی‌متر از مقادیر استانداردی که سازنده ذکر کرده کمتر بود. مقادیر قدرت تفکیک انرژی، حداکثر نرخ شمارش و زمان مرگ سیستم در مقایسه با مقادیر استاندارد تفاوت قابل ملاحظه‌ای نداشتند. در قسمت بهینه‌سازی میزان تاثیر متغیرهای مستقلی همچون فاصله منبع رادیواکتیو از دوربین، عرض پنجره PHA و نوع کولیماتور بر روی پارامترهای تعیین‌کننده، کیفیت تصویر تعیین گردید و سپس مقادیر بهینه برای متغیرهای مستقل بدست آمدند. که اعمال این مقادیر بر روی سیستم باعث بهبود یکنواختی تصویر به مقدار 7ˆ3 درصد، حساسیت سیستم به مقدار 29/7cpm/ ci، قدرت تفکیک فضایی ذاتی به مقدار یک میلی‌متر و حداکثر نرخ شمارش به مقدار 4Kcps گردید.


برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
 
تعداد بازدیدکنندگان : 77911


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها

درباره وبلاگ


آخرین پستها


نویسندگان


صفحات جانبی


نظرسنجی

    نظر شما درباره این وبلاگ ؟

آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :