تبلیغات
salam - برنامه کامل نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال سال91-1390


  مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های فوتبال ایران عصر امروز در سازمان لیگ فدراسیون فوتبال برگزار شد و برنامه کامل رقابت‌های نیم فصل به شرح زیر است.

نام تیم‌های میزبان ابتدا آمده است:

* هفته اول (11 و 12 مرداد ماه)
پرسپولیس - ملوان بندرانزلی
داماش گیلان- صنعت نفت آبادان
فجر سپاسی شیراز - نفت تهران
فولاد خوزستان - شاهین بوشهر
مس کرمان - شهرداری تبریز
سایپا - مس سرچشمه
سپاهان - استقلال
راه‌آهن- ذوب‌آهن
تراکتورسازی تبریز - صبای قم

* هفته دوم (16 و 17 مرداد ماه)
شاهین بوشهر - پرسپولیس
استقلال - داماش گیلان
ملوان بندرانزلی - راه‌آهن
صنعت نفت آبادان - فجر سپاسی شیراز
نفت تهران - مس کرمان
مس سرچشمه - فولاد خوزستان
صبای قم- سپاهان
ذوب‌آهن - تراکتورسازی تبریز
شهرداری تبریز - سایپا

* هفته سوم (20 و 21 مرداد ماه)
پرسپولیس - شهرداری تبریز
فجر سپاسی شیراز - داماش گیلان
ملوان بندرانزلی- مس سرچشمه
تراکتورسازی تبریز - شاهین بوشهر
مس کرمان - استقلال
سپاهان - صنعت نفت آبادان
سایپا - ذوب‌آهن
راه‌آهن - صبای قم
فولاد خوزستان - نفت تهران

* هفته چهارم (25 و 26 مرداد ماه) 
مس سرچشمه - پرسپولیس
داماش گیلان - تراکتورسازی تبریز
شاهین بوشهر - ملوان بندر انزلی
استقلال - فجر سپاسی شیراز
صنعت نفت آبادان - مس کرمان
ذوب‌آهن - فولاد خوزستان
صبای قم- سایپا
شهرداری تبریز - سپاهان
راه‌آهن - نفت تهران

*هفته پنجم ( اول و دوم شهریور)
پرسپولیس - صنعت نفت آبادان
سایپا - داماش گیلان
ملوان بندرانزلی- ذوب‌آهن
مس کرمان - فجر سپاسی شیراز
شاهین بوشهر - صبای قم
راه آهن - مس سرچشمه
سپاهان - نفت تهران
تراکتورسازی تبریز - شهرداری تبریز
فولاد خوزستان - استقلال

* بین هفته پنجم و ششم اردوی تیم ملی و مقدماتی جام جهانی 2014 برگزار می‌شود.

*هفته ششم (18 و 19 شهریور )
ذوب آهن - پرسپولیس
داماش گیلان - مس کرمان
صبای قم - ملوان بندرانزلی
فجر سپاسی شیراز - سپاهان
مس سرچشمه - شاهین بوشهر
نفت تهران - سایپا
استقلال - تراکتورسازی تبریز
شهرداری تبریز - راه‌آهن
صنعت نفت آبادان - فولاد خوزستان

* هفته هفتم (25 و 26 شهریور )
پرسپولیس - استقلال
سپاهان - داماش گیلان
ملوان بندر انزلی - صنعت نفت آبادان
راه‌آهن - فجر سپاسی شیراز
شاهین بوشهر - ذوب آهن
سایپا - مس کرمان
مس سرچشمه - صبای قم
تراکتورسازی تبریز - نفت تهران
فولاد خوزستان - شهرداری تبریز

* 24 شهریور مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا برگزار می‌شود.

* هفته هشتم (3 و 4 مهر)
فجر سپاسی شیراز - پرسپولیس
داماش گیلان - راه‌آهن
نفت تهران - ملوان بندرانزلی
شهرداری تبریز - شاهین بوشهر
مس کرمان - سپاهان
ذوب آهن - مس سرچشمه
استقلال - سایپا
فولاد خوزستان - صبای قم
صنعت نفت آبادان - تراکتورسازی تبریز

* هفته نهم (8 و 9 مهر ماه)
پرسپولیس - صبای قم
شاهین بوشهر - داماش گیلان
ملوان بندر انزلی - استقلال
فولاد خوزستان - فجر سپاسی شیراز
تراکتورسازی تبریز - مس کرمان
مس سرچشمه - شهرداری تبریز
سایپا - سپاهان
ذوب آهن - نفت تهران
راه‌ آهن - صنعت نفت آبادان

* هفته دهم (21 و 22مهر ماه)
مس کرمان - پرسپولیس
داماش گیلان - فولاد خوزستان
شهرداری تبریز - ملوان بندرانزلی
فجر سپاسی شیراز - سایپا
نفت آبادان - شاهین بوشهر
نفت تهران - مس سرچشمه
سپاهان - تراکتورسازی تبریز
صبای قم - ذوب آهن
استقلال - راه‌آهن

* بین هفته نهم و دهم اردوی ششم تیم ملی برگزار می‌شود. 15مهر ماه روز فیفا است و 19 مهر ماه مقدماتی جام جهانی برگزار خواهد شد.

* هفته یازدهم ( 28 و 29 مهر ماه)
پرسپولیس - نفت تهران
ملوان بندر انزلی - داماش گیلان
شاهین بوشهر - فجر سپاسی شیراز
فولاد خوزستان - مس کرمان
مس سرچشمه - صنعت نفت آبادان
راه آهن - سپاهان
ذوب‌ آهن - استقلال
تراکتورسازی تبریز - سایپا
صبای قم - شهرداری تبریز

* سوم آبان جام حذفی برگزار می‌شود.

* هفته دوازدهم ( 9 و 10 آبان)
داماش گیلان - پرسپولیس
سپاهان - ملوان بندر انزلی
فجر سپاسی شیراز - تراکتورسازی تبریز
نفت تهران - شاهین بوشهر
مس کرمان - راه آهن
استقلال - مس سرچشمه
شهرداری تبریز - ذوب آهن
فولاد خوزستان - سایپا
صنعت نفت آبادان - صبای قم

* اردوی هفتم تیم ملی بین هفته دوازدهم و سیزدهم و 11 آبان مقدماتی جام جهانی برگزار می‌شود.

* هفته سیزدهم (26- 27 و 28 آبان )
پرسپولیس - سپاهان
مس سرچشمه - داماش گیلان
ملوان بندرانزلی - فجر سپاسی شیراز
شاهین بوشهر - مس کرمان
ذوب آهن - صنعت نفت آبادان
راه‌آهن - سایپا
صبای قم - استقلال
فولاد خوزستان - تراکتورسازی تبریز
شهرداری تبریز - نفت تهران

* هفته چهاردهم ( 8 و 9 آذر ماه)
سایپا - پرسپولیس
داماش گیلان - ذوب‌آهن
مس کرمان - ملوان بندر انزلی
مس سرچشمه - فجر سپاسی شیراز
استقلال - شاهین بوشهر
سپاهان - فولاد خوزستان
نفت تهران - صبای قم
تراکتورسازی تبریز - راه‌ آهن
صنعت نفت آبادان - شهرداری تبریز

* مرحله سوم جام حذفی بین هفته‌های چهاردهم و پانزدهم برگزار می‌شود.

* هفته پانزدهم (18 و 19 آذر ماه)
پرسپولیس - تراکتورسازی تبریز
داماش گیلان- صبای قم
ملوان بندرانزلی - سایپا
ذوب آهن - فجر سپاسی شیراز
شاهین بوشهر- سپاهان
مس کرمان - مس سرچشمه
شهرداری تبریز - استقلال
فولاد خوزستان - راه‌آهن
نفت تهران - نفت آبادان

* هفته شانزدهم (22 و 23 آذر )
راه‌آهن - پرسپولیس
داماش گیلان - نفت تهران
فولاد خوزستان - ملوان بندر انزلی
شهرداری تبریز - فجر سپاسی شیراز
سایپا - مس کرمان
مس سرچشمه - صبای قم
تراکتورسازی تبریز - سپاهان
استقلال- صنعت نفت آبادان
سپاهان - ذوب آهن

* هفته هفدهم ( 27 و 28 آذر ماه)
پرسپولیس - فولاد خوزستان
شهرداری تبریز - داماش گیلان
ملوان بندرانزلی - تراکتورسازی تبریز
صبای قم - فجر سپاسی شیراز
شاهین بوشهر - راه‌آهن
ذوب آهن - مس کرمان
مس سرچشمه - سپاهان
صنعت نفت آبادان - صبای قم
نفت تهران - استقلال

 گفتنی است، از 28 آذر تعطیلات نیم‌فصل آغاز و نیم فصل دوم رقابت‌های لیگ برتر 15 دی شروع می‌شود.
تاریخ برگزاری دور برگشت لیگ برتر نیز به شرح زیر است:

* هفته هجدهم ( 15 و 16 دی ماه)
* هفته نوزدهم (20 و 21 دی )
* هفته بیستم (29 و 30 دی)
* هفته بیست و یکم (6 و 7 بهمن ماه)
* هفته بیست و دوم ( 18 و 19 بهمن ماه)
* هفته بیست و سوم (25 و 26 بهمن )
* هفته بیست و چهارم ( اول اسفند)
* هفته بیست و پنجم (19 و 20 اسفند)
* هفته بیست و ششم (28 و 29 اسفند)
* هفته بیست و هفتم ( 10 و 11 فروردین 91)
* هفته بیست و هشتم ( 18 و 19 فروردین91)
* هفته بیست و نهم ( 24 و 25 فروردین )
* هفته سی‌ام ( اول و دوم اردیبهشت)
* هفته سی و یکم ( 7 و 8 اردیبهشت )
* هفته سی و دوم (15 اردیبهشت)
* هفته سی و سوم (22 اردیبهشت)
* هفته سی و چهارم و پایانی ( 29 اردیبهشت)

 

درباره وبلاگ


آخرین پستها


نویسندگان


صفحات جانبی


نظرسنجی

    نظر شما درباره این وبلاگ ؟

آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :