تبلیغات
salam - تکیلف شدن دختر

تکیلف شدن دختر

قسمت اول:قاعده شدن طلایه بلوغ دختر است چنانچه گفتیم وقتی از امور جنسی بی خبر باشد بار اول وحشت سرو پای وجودش را می گیرد. نشانه بیرونی تحولات عمیق و پیچیده ای که در این هنگام در شرف صورت گرفتن است، همان تراوش خون است و عنصر مهم آن یعنی تخم که خارج می شود، (البته دیده نمی شود) می باشد.در اثر آبستنی و در دوره شیر دادن قاعده شدن قطع گشته و گاهی همین اثر بعلت اختلال اعصاب یا کم خوراکی و گرسنگی کشیدن دست می دهد.معمولاً زن از سن 14 تا39 سالگی که دوره کمال او است مطمئاً قاعده می شود. ولی استثنائاً ممکن است در بعضی زنان در ده سالگی تا 20 سالگی و یا در 30 سالگی تا 60 سالگی خاتمه یابد. لکن بطور کلی میتوان گفت طول مدت آن از 30 تا 35 سال است و معمولا هر چه دختر زودتر قاعده شود استعداد او برای بچه دار شدن بیشتر است.فاصله قاعده شدن در اشخاص متفاوت است و کما بیش از 26 تا 30 روز طول می کشد ولی دوره صحیح چهار هفته یکبار است و یا اینکه غالباً تصور می کنند دوره آنها منظم است ولی هر زنی آنقدر خوشبخت نیست که بتواند روز و ساعت قاعده شدن خود را بداند.هنگام دقیق از جا کنده شدن تخم معلوم نیست ولی گمان میرود بین دوهنگام قاعدگی باشد، ولی بهر حال پیش از آنکه تخم رها شد از راه زهدان به شیپور می افتد.ترشحات تخمدان که به خون می ریزد موجب میشود که در داخل زهدان تغییراتی رخ دهد و جداره آن کلفت و اسفنجی گشته آشیانه ای برای جنین احتمالی تهیه شود. اگر تخم که به زهدان می افتد بار گرفت که فبها و الا از جای آن باز ترشح دیگری بخون میریزد و در اثر آن پرده اضافی پاره شده و پوستهای زیادی و غیره با مقداری خون خارج می شود. پس از سه چهار روز ترشح تخمدانها باز تغییراتی کرده جدار داخلی زهـدان آرام میـگیرد خون بند می آید. اگر تخم بار گرفته باشد به دیواره زهدان چسبیده و ترشحاتی که مـوجب قاعـده شدن می گردد بخـون نمی ریزدتا هنگامی که جنین از زهدان خارج شود. بعضی از زنان چند روز پیش از ماهیانه احساس خستگی می کنند گاهی طپش قلب عارض می شود و احساس ضعف و سرما می کنند گاهی اشتها کم شده و یا از پاره ای خوراکی ها انزجار دست می دهد و گاهی انقباض فرج موجب احساس سنگینی و اندوه و پیوست پیدا می شود، پستانها درد می گیرد و ورم می کند و نوک پستان بسیار حساس می شود، در بعضی از زنان علائم عصبانیت هویدا گشته و درد نیز عارض می شود، خلاصه اینکه در این موقع زن احساس درد و مریضی می کند.این نشانه ها که گفتیم معمولا بین همه زنها هست و اگر درد آن قدر تحمل ناپذیر شد که از دیدن خوراکی ها هم نفرت پیدا کرد حتما باید به پزشک مراجعه نماید.در موقع قاعدگی باید در کار ها بهداشت را رعایت کرد، استراحت کامل نمود و از کارهای خسته کننده و یا از دید و بازدیدهای زیاد که موجب خستگی می شود پرهیز نمود. از تحت فشار نگه داشتن شکم و پستانها باید اجتناب کرد که نه تنها اعضاء بیرونی در زحمت خواهد بود بلکه فشار به معده باعث روانی خون می شود. خوردن مسهل ضعیفی یکی در روز پیش از آغاز قاعدگی سودمند است. البته مهمترین دستور بهداشت پاکیزگی و طهارت کامل است اینکه می گفتند آلت تناسلی را نباید شست، بیهوده و غلط است چیزیکه هست باید دقت نمود که آلت سرما نخورد. بهترین وسیله نظافت دستمالی است که به آلت فشار آورده خون را جمع می کند این دستمال در واقع کیسه ای است که از پنبه پر شده و به وسیله کمربندی در موضع قرار می گیرد. سابق زن قاعده را نجس می دانستند و اگر بی مبالاتی و کثافت پاره ای زنان را در نظم آوردیم علت این عقیده آشکار می گردد و براستی هیچ چیز زننده تر و مشمئز کننده تر از زنی نیست که هنگام قاعدگی کاملا پاک نباشد. آلت را باید روزی دو سه مرتبه با صابون و آب نیم گرم شستشو داد، سپس پودر مالی کرد که عرق سوز نشود. زیر پوش ها را باید مکرر عوض کرد و پس از شستن باد داد. لباس کندن و پوشیدن را باید در اطاقی گرم انجام داد. گاه گاهی مهبل را باید با دوش نیم گرم شستشو داد. حمام رفتن زیان آور نیست بشرط انکه آب زیاد گرم و یا سرد نباشد.

واضح ترین و مسلمترین نشانه بلوغ دختر قاعده شدن اوست که کاملاً باعث نمو روحی و جنسی زن می باشد. در این موقع غده های شهوانی به فعالیت خود می افزایند. پستانها بزرگ شده زیر بغل مو می روید و گاهی رنگ مو تغییر نموده و اندام از شکل می افتد ولی چندی بعد در اثر بالغ شدن قامت دختر موزون و دلربا می شود.

بمجرد قاعده شدن و گاهی پیش از آن، دختر به هر چه مربوط به عشق است دل می دهد. به هر چه که برشد عاشق می شود. معشوق را مکرر و زود به زود عوض می کند. امروز معلم، فردا جوان همسایه، روز بعد مرد مسنیکه با او آشنائی دارد. خلاصه مراسلات عاشقانه ردو بدل می کند.

باید دانست تنها این عشق های پاک و صاف اثر بلوغ نبوده و تحولات ساده تر نیز در کار است. گفتیم در پسر میل به استقلال و آزاد منجر به سرکشی از امر پدر و مادر می گردد. این طغیان در دختر به صورت حسد و رشک بروز می کند. از پدر و مادر خود رشک می برد و چون شخصیت جنسی خود را یافته مادر و خواهر خود را رقیب خود می داند. و سعی و تلاش او بر این است که او را بچه نخوانند و بزرگ بدانند.

چند کلمه هم از پرده دوشیزگی یا بکارت بگوئیم. تصور عامه این است که پرده ضامن دوشیزگی و یگانه بودن دختر است که این خطا است. این پوستیکه بر سر ان قیل و قال ها برپاست، دخترها را به سیه روزی و بدنامی انداخته و آنرا یگانه گوهر بی همتای عفت می خوانند. این پوست قسمتی و گاهی تمامی دهانه مهبل را گرفته و در بیشتر دخترانیکه دوشیزه اند موجود است. این پوست گاهی بقدری کم است که مانع دخول نیست و گاهی مانند پرده ای تمام دهانه مهبل را می بندد و در هنگام قاعدگی اسباب زحمت می شود ولی در بیشتر دختران مانند حلقه یا نیم دایره ای است که دهانه مهبل را تنگ و دخول آلت مرد موجب پاره شدن آن می گردد. معهذا هم از نظر طبی و هم از لحاظ حقوقی نبودن پرده دلیل قطعی سلبقه مجامعت نیست. برعکس بسیار دیده شده که پس از مجامعت مکرر پوست دست نخورده مانده. مخصوصاً اگر آلت مرد کوچک یا مهبل زیاد گشاد باشد، بدون پاره شدن پوست دخول ممکن است.

از این گذشته در بسیاری از زنان آبستن دیده شده که هنوز باکره اند. این وضعیت در دو صورت ممکن است: یکی انکه انزال در اول مجرا واقع شده، تخمه مرد از راه مجرا از منفذ پرده عبور کرده و خود را به تحم رسانیده باشد و یکی آنکه الت مرد پرده را عقب زده و پرده در اثر خاصیت کش داشتن پاره نشده باشد. بسیاری از دوشیزگانیکه به زور مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند ، پس از آن دیده شده که هنوز پرده خود را از دست نداده اند. پس با شواهد بالا معلوم می شود که نبودن پرده دلیل بر بی عصمتی زن نیست. در ضمن در صورتی که پرده پاره شده باشد می توان ان را از طریق عمل جراحی به حالت اولیه باز گرداند.

حال آنکه معلوم شدن بودن پرده علامت دوشیزگی نیست باید گفت که نبودن آن هم علامت ضد آن نیست. این پرده در دختران از اول وجود ندارد و در بعضی بقدری کوچک مانده که در شب زفاف باعث درد و یا خون نمی شود. گاهی در ژیمناستیک و یا پرش با پای فراخ و با بی مبالاتی در شستشو پرده پاره می شود. خلاصه باید دانست که بودن یا نبودن پوست دلیل قطعی دوشیزگی نیست.

در کشورهای متمدن عصمت و عفت زن از صفات حتمی و لازم او است و این حق را به شوهر می دهند که از نامزد خود انتظار دوشیزگی داشته باشد. از احکام حضرت موسی است که عروس نادوشیزه را می توان به خانه پدر فرستاد تا در پیش چشم مردم سنگسار کنند و به قتل برسانند. در بین پاره ای از مردم مرسوم است که در حضور جمعی، دختر را به روی صندلی نشانده و پرده او را با انگشت پاره می کنند تا عصمت او ثابت شود

درباره وبلاگ


آخرین پستها


نویسندگان


صفحات جانبی


نظرسنجی

    نظر شما درباره این وبلاگ ؟

آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :