ذکر و دعا - آیه الکرسی
ذکر و دعا - آیه الکرسی - وبلاگی که در آن می توانید اذکار و اوراد و طلسمهایی برای آینده خود بدانید